Geїnspireerd door zowel de beweging en verstilling in de natuur, als in ons mens-zijn,  
werk ik in het scheppingsproces aan een driedimensionale visualisatie van mijn vormideeën.

Mijn doel is om door middel van subtiel lijnenspel beweging te suggereren, waarbij ik ernaar streef een harmonieus, dynamisch geheel te creëren. 
De balans in de vorm zorgt voor de rust die het beeld uitdraagt.
In mijn verstilde beelden ligt het accent op sereniteit, waarbij symmetrie soms een rol speelt.